Przejdź do treści

Przedszkole Kubuś – prywatne przedszkole Bielsko

Kadra

Zadaniem nauczyciela jest bycie przewodnikiem, który towarzyszy w naturalnym odkrywaniu dziecięcych predyspozycji i uzdolnień. Kadra w naszym przedszkolu to grupa młodych ale już doświadczonych w pracy z dziećmi ludzi z odpowiednim pedagogicznym wykształceniem. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków, skupiają się na mocnych stronach i zdolnościach każdego dziecka, starając się odkryć preferowane przez nie sposoby uczenia się.

Nasi pedagodzy organizują przestrzeń edukacyjną w taki sposób, by odpowiadała indywidualnym potrzebom, a jednocześnie wspomagała rozwój grupy.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz gronem specjalistów – terapeutą integracji sensorycznej, logopedą i psychologiem